In der RUHE liegt die KRAFT -Konfuzius-

Dipl. CranioSacral Therapeut BCST

Mitgliedschaften

- dipl. Craniosacral Therapeut Cranio Suisse®

- EMR Erfahrungsmedizinisches Register

Creative Meditation Art

Creative Photography Art

 

Nächste Meditation:

 

Daten Herbst
2019 folgen...

André-Lukas Blumenthal André-Lukas Blumenthal

© csab.ch; 2017

Feldgasse 10a

3946 Turtmann

+41 (0) 79 674 53 23

 

 

alb@csab.ch
www.csab.ch